x 4

Odolnost proti prodření, průrazu a roztržení

Motocyklové kalhoty s označením „ ochranný oděv pro profesionální řidiče motocyklů„, musejí splňovat požadavky následujících norem:

UNI EN 13595-1:2002 Ochranné oděvy pro profesionální řidiče motocyklů - Bundy, kalhoty, kombinézy nebo obleky - Část 1: Všeobecné požadavky
UNI EN 13595-2:2002 [...] Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti oděru nárazy
UNI EN 13595-3:2002 [...] Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti roztržení
UNI EN 13595-4:2002 [...] Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti nárazovému řezu

Pokud je oděv označen jako osobní ochranná pomůcka, musí jeho části splňovat homologace v souladu s těmito nařízeními. Bez této certifikace nemůže být bezpečnost řidiče nijak zaručena.

Výsledky testů

Italský výrobce nechal materiály použité v PROMO JEANS laboratorně otestovat. Díky vynikajícím výsledkům testů mohou být kalhoty PROMO JEANS certifikovány homologací evropských norem týkajících se osobních ochranných prostředků pro motocyklisty. Vlákno Twaron® použité v džínách PROMO JEANS bylo podrobeno zkouškám na odolnost proti otěru (podle EN13595-2) a dosáhlo výsledku 7,90 sekund odolnost před prodřením, což je v souladu s úrovní 2. Také testy na stanovení odolnosti proti průrazu a proti řezu (EN13595-4) a proti roztržení, pevnosti materiálu a švů (EN13595-3) vyšly v souladu s úrovní 2.